spot_img
Strona głównaBaza wiedzy

Baza wiedzy

Co to jest software house?

Software house to specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania firma informatyczna. Zajmuje się ona projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania dla różnych celów i branż. Software house zazwyczaj składa się z zespołu specjalistów, w tym programistów, analityków biznesowych, projektantów i testerów oprogramowania, którzy współpracują ze sobą,...

Customer acquisition costs (CAC) co to jest?

Koszty pozyskiwania klientów (customer acquisition costs, lub „CAC”) to koszt, jaki przedsiębiorstwo musi ponieść, aby pozyskać nowego klienta. Firmy mogą ponosić różne koszty w ramach swoich programów CAC, w zależności od tego, jakie metody pozyskiwania klientów wybiorą. Koszty te mogą obejmować: - Reklamę i marketingu:...

Churn rate co to jest?

Churn rate to wskaźnik, który określa, ile osób opuszcza firmę lub produkt w ciągu określonego okresu. Churn rate może być stosowany w wielu branżach, w tym w usługach telekomunikacyjnych, mediach i finansach. W przypadku firm telekomunikacyjnych churn rate określa, ile osób opuszcza dany operator w...

ARR co to jest?

Młode przedsiębiorstwa często koncentrują się na osiągnięciu jak największego wzrostu w krótkim okresie czasu, aby zwrócić uwagę inwestorów i uzyskać finansowanie. W tym celu poszukują oni metryk, które świadczą o ich sile i potencjale. Jedną z takich metryk jest Annual Recurring Revenue (ARR). ARR to...

MRR co to jest?

MRR to skrót od miesięcznego przychodu ze sprzedaży (Monthly Recurring Revenue). Jest to wskaźnik, który pomaga startupom ocenić wpływ wygenerowanych przychodów na ich biznes. MRR jest uważany za jeden z najważniejszych wskaźników wzrostu w startupie, ponieważ pomaga on ocenić tempo, w jakim startup generuje...

EBIT co to jest?

EBIT to skrót od angielskiego Earnings Before Interest and Taxes, czyli przychód przed opodatkowaniem i odsetkami. EBIT można obliczyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wyliczenie przychodów brutto ze sprzedaży i odejmowanie od nich kosztów sprzedaży i kosztów operacyjnych. Drugi sposób to wyliczenie przychodów...