spot_img
Strona głównaBaza wiedzyEBITDA co to jest?

EBITDA co to jest?

EBITDA to skrót od angielskiego Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Jest to wskaźnik, który mierzy przepływy pieniężne firmy ze sprzedaży produktów lub usług, zanim zostaną one pomniejszone o koszty operacyjne, koszty finansowe, koszty podatkowe, koszty amortyzacji i koszty odsetek.

EBITDA jest często używany przez inwestorów do oceny przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala on ocenić, ile pieniędzy przedsiębiorstwo generuje ze sprzedaży swoich produktów lub usług, niezależnie od kosztów, które musi ponieść.

Wartość EBITDA może być używana do porównania przedsiębiorstw w tym samym sektorze lub branży, ponieważ pozwala ona zignorować różnice w sposobach prowadzenia działalności i wyceniania aktywów.

EBITDA jest często używany przez inwestorów, ponieważ jest on łatwy do obliczenia i łatwy do porównania. Należy jednak pamiętać, że wskaźnik ten ma pewne ograniczenia i nie jest w pełni wiarygodny.

Ograniczenia EBITDA

EBITDA ma pewne ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę przy jego interpretacji.

Pierwszym ograniczeniem jest to, że EBITDA ignoruje koszty inwestycji, które są niezbędne do utrzymania i rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestycje te mogą obejmować inwestycje w nowe maszyny, budynki lub inne aktywa.

EBITDA także ignoruje koszty kapitału, które są niezbędne do finansowania działalności przedsiębiorstwa. Koszty kapitału obejmują koszty pożyczek, kredytów i innych źródeł finansowania.

Kolejnym ograniczeniem jest to, że EBITDA nie uwzględnia wszystkich kosztów, które firma ponosi. Niektóre z tych kosztów, takie jak koszty ochrony środowiska, mogą być istotne dla oceny przedsiębiorstwa, ale nie są one uwzględniane w EBITDA.

Jak wyliczyć EBITDA?

Obliczanie EBITDA jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Najważniejsze jest, aby pamiętać o tym, że EBITDA to wskaźnik przewidujący, a nie wskaźnik bilansowy. Co to oznacza? Oznacza to, że EBITDA jest użytecznym narzędziem do przewidywania wyników finansowych, ale nie jest wskaźnikiem, który można bezpośrednio porównać z wynikami finansowymi. Wyniki finansowe są zwykle zaprezentowane w formie bilansu i rachunku wyników.

Aby obliczyć EBITDA, należy pobrać ostatni raport finansowy spółki. Raport finansowy zawiera wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do obliczenia wskaźnika. Należy zwrócić uwagę na sekcję „Wyniki operacyjne”. W tej sekcji znajdują się wszystkie informacje niezbędne do obliczenia EBITDA.

Kolejnym krokiem jest obliczenie zysku brutto ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży to całkowity przychód ze sprzedaży minus całkowity koszt sprzedaży. Należy pamiętać, że koszt sprzedaży obejmuje wszystkie koszty bezpośrednio związane z produkcją i sprzedażą produktu lub usługi. Zysk brutto ze sprzedaży jest często nazywany „zyskiem operacyjnym”.

Następnym krokiem jest obliczenie EBITDA. Aby to zrobić, należy dodać do zysku brutto ze sprzedaży następujące składniki:

-zysk (strata) z działalności gospodarczej
-zysk (strata) z działalności finansowej
-zysk (strata) z tytułu podatków
-zysk (strata) ze wzrostu wartości aktywów

Otrzymany wynik to EBITDA.

Podsumowując, EBITDA jest wskaźnikiem, który może być używany do oceny przedsiębiorstwa, ale ma pewne ograniczenia. Należy pamiętać, że EBITDA nie jest w pełni wiarygodnym wskaźnikiem i należy go interpretować z ostrożnością.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Ostatnie wpisu

Zobacz więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj