spot_img

Finanse

Co to jest inflacja?

Co to jest inflacja? Inflacja jest to wzrost poziomu cen w danym kraju. Oznacza to, że jednostka wartości pieniężnej traci na wartości, a więc kupienie tej samej ilości rzeczy kosztuje więcej. Inflacja jest mierzona wskaźnikiem cen, który jest wyliczany przez rząd lub instytucje finansowe. Wskaźnik...

Co to jest amortyzacja środka trwałego

Amortyzacja w firmie definiowana jest jako proces wyceny lub zmniejszania wartości aktywów przez określony okres czasu, aby oszacować ich wartość użytkową. Proces ten może być wykonywany na różnych aktywach, takich jak maszyny, budynki, wyposażenie, środki trwałe, oprogramowanie i inne. Amortyzacja jest wykorzystywana w celu...

Termsheet w biznesie – co to?

Termsheet, czyli karta intencyjna, jest pierwszym etapem negocjacji pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą. Jest to pismo, które określa warunki wstępne inwestycji, a także prawa i obowiązki stron. Zawiera ono informacje o wysokości kapitału, który inwestor jest gotów zainwestować, a także o terminie, w jakim ma...

Finansowanie poprzez Bootstrap – wady i zalety

W ostatnich latach modne stało się finansowanie przedsięwzięć przez tzw. "bootstrap". Jest to metoda, która polega na własnym finansowaniu się przedsiębiorstwa bez korzystania z kredytów bankowych, inwestorów czy pożyczek. Wszystko to ma swoje zalety i wady. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. Zalety finansowania przez bootstrap: ...